Sailcharger Data

 

Här kommer databladet för Sailcharger vid olika båthastigheter att  publiceras.

En MPPT laddningsregulator är under test maj 2013 som kommer att resultera i grafer för testade installationer.

 

2012-07-05: Första filmklippet

Nu är den i plurret! Den uppförde sig mycket stadigt i vattnet och redan vid 4 knop får man 30V tomgångsspänning före regulatorn. Magneterna ska dessutom vara 20% längre vilket ökar spänningen ytterligare.

 

Nästa steg är 2 veckors segling med test av laddning

 


2012-07-28: Lågfartsprov med Nordisk Folkbåt

Mycket fridfullt uppträdande vid låga farter 4-5 knop. Ett svagt surrande om man lyssnar noga. Mätutrustningen med GPS-hastighet, position, mm fungerade bra,

Med propellern (löphjulet) demonterat rörde sig turbinhuset med litet motstånd. 

Men den switchade laddningsregulatorn med spänningsstyrd/strömbegränsad utgång var en dålig ide. Sett från turbinens generator ökar ju då bromsmomentet (strömmen) vid sjunkande varvtal och fortsätter att falla tills generatorn roterar på det varvtal som motsvarar batterispänningen. För att få loss den från det låga varvtalet till en bättre arbetspunkt måste strömgränsen sättas lägre än tillgängliga vridmomentet - men då rusar den genast upp till ett högt varvtal där den ju lätt kan leverera exakt samma effekt som vid den lågt satta strömgränsen. Knappt så man vågar berätta.. 

Ska nu koppla om elektroniken så att man reglerar inspänningen på regulatorn i stället. Då blir det naturligt stabilt med generatorn arbetande mot en konstant spänning som sedan regleras för bästa effekt.


2013-02-25: Serial production picking up

Inte mycket har annonserats på sidan sedan de inledande provkörningarna. I det tysta pågår dock produktionsförberedelser. I dag tillverkasdes de första formsprutade turbinbladen så nu kan det så kallade löpljulet produceras i obegränsat antal.

Serietillverkde turbinblad i långa rader är en stor lättnad. En milstolpe som firades med tårta.

 


 

En del tester har bedrivits med variabel laddningsregulator som även lagrar GPS-position. Håll muspekaren över kartpunkerna för att visa mätvärden.

Punkerna visar ett svep över turbinens varvtalsområde genom att under konstant hastighet genom vattnet ändra belastningen.

Vid ett visst varvtal får man max effekt som sedan minskar när generatorn belastas ytterligare. Laddningsregulatorn kommer vid normal drift att justera varvtalet så att max effekt fås ut vid varje hastighet genom vattnet.

 

Håll dig uppdaterad! Skicka oss ett mail om du vill bli notofierad ang viktiga framsteg.

Created: 2012-03-21 10:54:47 +00:00